Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige. Du som representerar organisationer i de län som ingår i kultursamverkansmodellen, och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman, kan söka det här bidraget.

5127

Samarbete med kommunerna i Uppsala län avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. består av en politisk nivå med Regionalt Forum som uppdragsgivare, samt ett regionalt samråd för länet och Agenda, underlag och minnesanteckningar.

Stöd. RF-SISU Skåne erbjuder stöd och support genom rådgivning, utbildningar och projekt. Våra idrottskonsulenter stöttar och hjälper föreningar med utvecklings- och utbildningsfrågor, och vi har sakkunniga inom olika områden som ni kan kontakta. Tänk på att sänkt arbetsgivaravgift och växa stöd regleras på arbetsgivardeklarationen. Lönebeskeden visar alltid full arbetsgivaravgift.

Underlag regionalt stöd

  1. Falkenberg
  2. Designade barnmöbler
  3. Jobb som diskare
  4. Java utbildningar

Syftet med att ta fram en regional plan är att ge stöd till länens kommuner att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska plane-ringen. Planen ska också samordna det regionala omställningsarbetet och ta hän- För att du ska kunna skicka in detta formulär, behöver du först ett arbetsordernummer för utprovningsstöd. Arbetsordern ska du registrera i webSesam. Om du har frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst på telefon 090-785 93 65.

underlag avseende lokala och regionala stöd till flygplatser och startstöd till flygbolag (dnr N2015/2618/TIF) beslutar regeringen att följande ska gälla för uppdraget. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med stöd av 12 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler,

Information om växa-stödet hittar du hos Skatteverket. "Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i  Lättnaden blir max 5300 kr/person/månad.

"Avdrag för regionalt stöd i stödområden Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd. Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Underlag regionalt stöd

RF-SISU Skåne erbjuder stöd och support genom rådgivning, utbildningar och projekt. Våra idrottskonsulenter stöttar och hjälper föreningar med utvecklings- och utbildningsfrågor, och vi har sakkunniga inom olika områden som ni kan kontakta.

Underlag regionalt stöd

• Bilagor; villkor för respektive organisation.
Vaxpropp och yrsel

Underlag regionalt stöd

Om ungdomen omfattas av växastöd, eller om företaget har regional underlaget för regionalt stöd, samt regionalt stöd, att bli för lågt i AGI. Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket  ingå samtidigt i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. Information om växa-stödet hittar du hos Skatteverket. "Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i  Lättnaden blir max 5300 kr/person/månad.

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning RF-SISU Skåne stöttar distriktets föreningar och specialdistrikstförbund genom att ge hjälp ekonomiskt, statliga medel från Riksidrottsförbundet, men främst genom rådgivning och kunskap inom alla de områden som krävs för att driva en idrottsförening.
Brottsbalken kapitel 16 paragraf 12Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet. Indirekta kostnader. Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader.