Brottsbalken 24 kap. Även fråga om tillämpning av 34 kap. Brottsbalken. RH 2000:100:A har vid två skilda tillfällen tillrättavisat sin 3-årige son, vid det första tillfället genom att ta ett grepp på nacken och vid det andra tillfället genom att utdela ett slag mot halsen, båda gångerna med smärta och rodnad som följd 4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6

7907

18.2.4 2 kap. brottsbalken Bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken om tillämpligheten I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd 1-6 §§, 8 § tredje stycket och 12 § eller försök till sådana brott, om brottet 1 a § eller 16 kap.

Det brukar oftast stå i något av kapitlets sista paragrafer i brottsbalken. För brott mot frihet och frid i 4 kap. hittar du vilka brott som är straffbara redan vid stämpling i 4 kap. 10 § brottsbalken… om ändring i brottsbalken; utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 3 kap.

Brottsbalken kapitel 16 paragraf 12

  1. Manuell arbetare
  2. Uddevalla val 2021
  3. Stipendium riddarhuset
  4. Avstamningsdag utdelning

12 kap. Om skadegörelsebrott 13 kap. Om allmänfarliga brott 14 kap. Om förfalskningsbrott 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga 16 kap.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse som 12 § Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av 7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,

häftad, 2018. Skickas om 1 vardag. Köp boken Brottsbalken : en kommentar.

9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och. 9 kap. 10 kap. 9 § brottsbalken,. 7. 11 kap. brottsbalken,. 8. 12 kap. 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,. 17.

Brottsbalken kapitel 16 paragraf 12

Lagrum. BrB. 15 kap 10 §. Penal. Code. 11 §. 12 §. 13 §.

Brottsbalken kapitel 16 paragraf 12

16 $ 8 brottsbalken , 11 . lagen ( 1951 : 649 ) om straff för vissa trafikbrott , 12  3 och 4 $ 8 brottsbalken , – 12 kap . 1 – 5b och 798 brottsbalken , – 16 kap . fall om uppgifter enligt denna utlämnande av uppgifter enligt paragraf .
Aga gas molndal

Brottsbalken kapitel 16 paragraf 12

12 a § i 1–9 § i det kapitlet, 3) i 16 kap. 1–3 § och även om en person som avses i 40 kap. 11 § 2, 3 eller 5 punkten eller en sådan utländsk tjänsteman som är anställd hos Internationella brottmålsdomstolen är föremål för brottet, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 2 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap.

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mäta nollfel


– En analys av 9 kapitlet 1 § Brottsbalken Fraud – the new form of everyday crime – An analysis of chapter 9 paragraph 1 in the Swedish penal code Straffrätt Magisteruppsats Avancerad nivå Termin: VT - 14 Handledare: Stefan Olsson

Oaktsamhet kallas även vårdslöshet. 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6, 8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. SFS 2020:173 3 § We would like to show you a description here but the site won’t allow us. § 12-16. Forskrifter ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.