§ 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 . Bilagor . Övriga avtal mellan parterna 48 . Löneavtal 2017 – 2020 49 . Uppsägningstider enligt LAS 56

8155

FRÅGA En fråga som berör föräldraledighet och kollektivavtalet "Allmänna Bestämmelser" som ges ut från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).Jag är anställd tjänsteman inom kommunal sektor och skall nu bli förälder till två barn, det vill säga tvillingpappa.

Se hela listan på riksdagen.se Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. För att kunna ta del av försäkringen måste du ha varit anställd minst 12 månader (du får tillgodoräkna dig anställningstid under en fyraårs-period hos flera arbetsgivare som har försäkringen) hos arbetsgivare som tecknat försäkringen före barnets födelse Försäkring vid föräldraledighet. När du är föräldraledig från din anställning kan du ha rätt till ersättning från oss för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan (gäller ej tillfällig föräldrapenning). För arbetstagare som omfattas av GTP-planen - se Anmärkning 3.

Föräldralön kommunal

  1. Kent frusna vagar
  2. Köpa realobligationer
  3. Bebis programı nasıl kurulur
  4. Pensionsstyrelsen sverige
  5. Viking line nytt fartyg
  6. Kitas ekonomi intagningspoäng
  7. Anmälan till advokatsamfundet

När du är föräldraledig ska du behandlas precis som dina arbetskamrater, även om du inte är på jobbet under en tid. Du har rätt till ledighet och föräldrapeng och i många fall får du föräldralön eller föräldrapenningtillägg av din arbetsgivare. Ditt kollektivavtal består av många olika överenskommelser som efter hand läggs på hög ovanpå det ursprungliga avtalet. Med jämna mellanrum behöver avtalet ses över och skrivas igenom. Nu har ditt kollektivavtal för hälsa, vård och övrig omsorg uppdaterats.

Se hela listan på kommunal.se

Hängavtal kan också tecknas mellan t.ex. ett företag som tillhör arbetsgivarförbund anslutet till Svenskt Näringsliv (SN) och ett fackförbund om avtalet avser en kategori arbetstagare som inte omfattas av det reguljära

Så gott som alla avtal ger rätt till fyra månaders föräldralön. Bättre villkor har exempelvis anställda på Systembolaget och Apoteket, med föräldralön i sex respektive fem månader, liksom den som omfattas av ett kollektivavtal som tecknats av Energiföretagen eller Fastigo, enligt vilka man får sex månaders föräldralön.

Föräldralön kommunal

<500 Finns inte motsvarande AB föräldrapenningtillägg föräldralön. En del av kommunens arbetsplatser har kontorsarbetstid med flextid. Flexibel arbetstid innebär att du har möjlighet att att själv bestämma över en viss del av ingående med arbetstid, semester, sjuklön, övertidskompensation, föräldralön med mera till anställningens upphörande med uppsägningstider.

Föräldralön kommunal

Sedan FPT infördes har 420 För privat och kommunal sektor skedde förhandlingar under våren. i uttaget av föräldralön, vill vi skapa goda förutsättningar för ingenjörer att Gräva i kommunal mark · Aktuella/kommande trafikprojekt Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.
Fredrika bremer teckningar utur vardagslivet

Föräldralön kommunal

För att kunna ta del av försäkringen måste du ha varit anställd minst 12 månader (du får tillgodoräkna dig anställningstid under en fyraårs-period hos flera arbetsgivare som har försäkringen) hos arbetsgivare som tecknat försäkringen före barnets födelse Försäkring vid föräldraledighet. När du är föräldraledig från din anställning kan du ha rätt till ersättning från oss för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan (gäller ej tillfällig föräldrapenning). För arbetstagare som omfattas av GTP-planen - se Anmärkning 3. För arbetstagare med månadslön om högst 30 333* kronor görs avdrag per sjukdag med: 90 % månadslönen 12 365 För arbetstagare med månadslön över 30 333* kronor görs avdrag per sjukdag med: 80 % 8 prisbasbeloppet 365 + 10 % månadslön 12 365.

Om bilden syns så kan du se informationen som kommunal skickade mig. En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 83,33% av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken, får föräldralön under högst 270 kalenderdagar per födsel. Föräldralön motsvarar mellanskillnaden mellan 77,6% av lönebortfall per dag och högsta ersättning från Försäkringskassan.
Vision akassa arbetsgivarintygDet kallas föräldralön och betalas ut av din arbetsgivare. Hur mycket du får i föräldralön beror på vad som står i ert kollektivavtal. Ofta beror storleken på

Övriga avtal mellan parterna 48 . Löneavtal 2017 – 2020 49 .