Det moderna skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen. Det finns därför ett behov av att skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk 

2990

Engelska, Svensk term eller förklaring. backstop Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit. earnings provisions, avsättningar.

Engelska, Svensk term eller förklaring. backstop Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit. earnings provisions, avsättningar. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “total avsättning” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden.

Avsättning engelska

  1. Martin koch böcker
  2. Jeanette jonsson sundsvall
  3. Honungsfallan stress
  4. Volvo-rille
  5. Nordic flanges ab

Atlas Copco gör avsättning efter EU-kommissionens beslut om av den här webbplatsen är inte en komplett kopia av den engelska versionen. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Ett lexikon för översättning med över 1 miljon uppslagsord på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Definition: åstadkomma.

Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “total avsättning” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden.

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes . I korta drag .

Den spanske kungen, som redan var irriterad över den engelska inblandningen i Nederländerna, beslöt att invadera England, avsätta Elisabet och göra landet 

Avsättning engelska

Användningsexempel för "avsättning" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel.

Avsättning engelska

En avsättning är en speciell post i balansräkningen. Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara. • säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt. • ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias.
Skomakare stromstad

Avsättning engelska

bab.la is the portal for language lovers. With our 44 online dictionaries, conjugation tables and multilingual phrases, the bab.la language portal will help you translate, learn and practice new languages. Avsättning till periodiseringsfond får göras i varje bokslut. Avsättningar som är äldre än sex år måste dock upplösas. Vid upplösning redovisar företaget en "låtsas"-intäkt i resultaträkningen, och i balansräkningen minskas de obeskattade reserverna.

att avsättningen, i avsaknad av uppgifter om tidigare års faktiska utgifter, beräknas utifrån företagsekonomiskt motiverade riktlinjer för branschen. Garantiåtaganden. att avsättningen ska beräknas med ledning av tidigare års faktiska. utgifter för motsvarande typ av åtagande genom avsättning av sediment som transporterats med rinnande vatten.
Sigmund freud teori
Allmän pension (privat & företag) Pensioner är något som berör alla – gammal som ung, rik som fattig, man som kvinna. För att reda ut begreppen och för att räta ut en del av de frågetecken som vi vet finns kring pensioner, kan du ta del av informationen och på så …

Översättning av ordet avsättning från svenska till engelska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning. en term inom bokföring som innebär att medel förs över från ett konto till ett eller flera andra konton eller fonder, t ex reservfond och dispositionsfond. Engelska. appropriation [ ekonomi ] En avsättning är en speciell post i balansräkningen. Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara. • säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt. • ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias.