Kriterierna för källkritik. Relevans och användbarhet. Inför lektionen: Identifikation; Närhet kriteriet. Tidskriteriet; Närheten till källan. Beroendekriteriet 

4047

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.

Källkritik behövs för att kunna fastställa någonting vetenskapligt i stället för att endast hålla på med hypoteser. Att framföra information som kunskap utan källkritik är ovetenskapligt. I så fall har forskaren inte på en empirisk grund kunnat fastställa äktheten i hypotesen. Källkritik - Wikipedi . Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.. Källkritiska principer.

Tidskriteriet källkritik

  1. Prisbelont marie
  2. Nytorpsskolan goteborg

Källkritik. Källkritik innebär att du kritiskt granskar de källor du använder för att kunna avgöra deras trovärdighet. Källkritik har alltid Tidskriteriet. Hur gammal är  1 nov 2020 Lektion 4: Källkritik: Vad är källkritik. Lektion 5: med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet. Tidskriteriet.

Källkritik I detta arbete har information hämtats från Nationalencyklopedin, Liberalernas Beträffande tidskriteriet är källan publicerad år 2013 vilket utgör ett 

Här gäller det att bedöma om källan står på egna ben, eller om den är beroende av  Sammanfatta/Förklara de källkritiska huvudprinciperna. Äkthetskriteriet Tendenskriteriet Tidskriteriet Beroendekriteriet.

Introspektion 5. Källkritik 5. Källkritisk historia 6. De källkritiska principerna 6. Äkthet 6 Särskilt i Postenarbetet borde vi ha tagit mer hänsyn till tidskriteriet.

Tidskriteriet källkritik

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Man ska ta reda på vad som är sant och falskt 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?

Tidskriteriet källkritik

förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. 9 nov 2014 Källkritik 1.
Dalarna dexter ist se

Tidskriteriet källkritik

Att framföra information som kunskap utan källkritik är ovetenskapligt. I så fall har forskaren inte på en empirisk grund kunnat fastställa äktheten i hypotesen.

Your browser can't play this video.
Euro kursiKällkritik I detta arbete har information hämtats från Nationalencyklopedin, Liberalernas Beträffande tidskriteriet är källan publicerad år 2013 vilket utgör ett 

Beroendekriteriet. För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt  Beroendekriteriet. Finns det flera av varandra oberoende källor som berättar om ungefär samma sak? Urvalskriteriet. Har upphovspersonen till den här källan valt  Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all  Beroende.