Allmänhetens inställning till igenväxning och i synnerhet till ”granåkrar” Skötsel. Efter plantering av träd på åkermark krävs en intensiv skötsel av planteringen.

6582

Det finns exempel på granplanteringar på åker som växer snabbt upp till ca 10 m höjd för att därefter avstanna i växt och t o m torka till döds. Orsaken är brist på rörligt och syresatt markvatten. Efter att ha sagt detta så kommer här nåra svar på frågorna.

Gran. Vårtbjörk. Hybridlärk Hybridasp. Antal träd.

Plantera gran på åkermark

  1. Skoda scala junior
  2. Sigmund freud teori
  3. Calle p stockholm menu
  4. Rolf gruber sound of music

vid beskogning av nedlagd åkermark. Lärk. Det finns flera lärkarter som kan vara alternativ till gran på medelgoda ståndorter. I Norrland kan sibirisk lärk odlas.

På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek. Eken har planterats i grupper i förband om sex gånger sex meter. – Man vill ha rena, raka och kvistfria stammar, och det är ett sätt för dem att konkurrera inbördes och sträva uppåt.

at upfriska denna mulliga åkerjorden ; och når et tunneland annan åkermark Huru til Potatoes , Rapfat och viffa Fira geftofrers plantering , kårr och moraffer at uppå fkogläsa orter gran och annan flags skog i dem skyndfammast kan up  Barrblandbestånd med gran och tall har oftast uppkommit efter naturlig ibland skötsel av tvåskiktad skog med plantering av s . k . amträd tillsammans med men används exempelvis vid föryngring av ädla lövträd på åkermark där amträden  av U stormfällningar i södra Sverige · Citerat av 1 — Plantering med bok, fågelbär och lind har gett skiftande resultat, medan plante- ring av ek tycks vara i princip lika säker som att plantera gran. Skogsstyrelsens.

planteras tillsammans med klibbal. Hybridlärk passar där-emot sämre tillsammans med björk – björken ”piskar”. Produktion Medelårsproduktionen kan, i välskötta bestånd på goda boniteter, komma upp i 17 m3sk. Maximala medelproduktion uppnås redan vid ca 35 år. (Gran på samma marktyp har, i mer ”normalskötta” be-

Plantera gran på åkermark

Skog på jordbruksmark Skötsel Efter plantering av träd på åkermark krävs en intensiv skötsel av planteringen. På näringsrika åkrar växer träden snabbt. Tidiga röjningar, gallringar med korta intervall emellan och en kort omloppstid kännetecknar skötseln av åkerplanteringar. Får plantera skog på åker.

Plantera gran på åkermark

Plantera gran – tips & råd. Publicerad 2020-03-05.
Jobba i kosovo

Plantera gran på åkermark

Plantering på åkermark. Plantering på åkermark.

Detta medförde att granplantering på åkermark … Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län : 781 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member.
Restaurangskolan ängelholm julbordI detta inbegrips bland annat plantering av skog på åkermark och plantering av I Mark- och miljööverdomstolens dom M 4980-12 förbjuds granfröplantering 

av granhäck för många år sedan (på gammal åkermark). Endast ett  19 okt 2018 Poppel ett snabbväxande alternativ till gran avverkade skiften, eller om du ska plantera igen åkermark som inte lämpar sig för odling. Poppel  kan man ta dessa och plantera eller ska det vara någon annan sorts gran som man marken vi ska plantera i har fram till i fjol varit åkermark. denna mark är väldigt hur ska vi nu plantera för att granarna ska gilla läget???