Begäran om allmän handling. Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal.

5150

Vilken roll har Riksarkivet inom informationssäkerhetsområdet? handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 

På dessa sidor har vi samlat information om hur du går tillväga för att begära ut olika typer av handlingar från Regionarkivet. Här hittar du även annat som är viktigt att känna till innan du lämnar in en begäran, som till exempel vad som gäller kring sekretess, hur mycket det kostar och hur vi skickar kopior. Enstaka handlingar som finns lagrade i elektronisk form kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

Riksarkivet begära ut handlingar

  1. Landstinget kalmar upphandling
  2. Ronki och rassel
  3. Swish qr koder

- Vi lämnar inte ut en personakt till någon person utan dennes tillstånd med fullmakt eller liknande, säger Tommy Eriksson, enhetschef vid Riksarkivet, till Rapport. Men handlingar som hör till ärenden om lärarlegitimation eller statsbidrag och som inkommit till eller upprättats av Skolverket är allmänna handlingar. Det innebär att du kan begära ut dem hos Skolverket och att vi är skyldiga att lämna ut dem. Kontakta Skolverket för att ta del av handlingar som handlar om lärarlegitimationer. Enligt bilaga A till Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6; ändrade och omtryckta RA-FS 1997:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan man utläsa att loggar för e-post räknas till handlingar av just tillfällig och ringa betydelse. Begära ut bouppteckning.

Eftersom vi hade fått en mängd felaktig information från teamet bakom dotterns utredning blev vi intresserade av att se hur ärendet hade skötts och då genom att begära ut handlingar. Se min tidigare blogg här. Hur gärna än en myndighet INTE vill ge ut handlingar genom att ifrågasätta och förhala har du rätt att få ut handlingar

Frågan om när ett mejl kan gallras avgörs av innehållet i mejlet. Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap.

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlag-stiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av handlingar som innehåller personuppgifter kan komma att lämnas ut Om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära 

Riksarkivet begära ut handlingar

Man har rätt att ta del av allmänna handlingar, anonymt samt kostnadsfritt på plats hos Skellefteå Tingsrätt. Handlingar som tillhandahålls av Studentcentrum. De allmänna handlingar som tillhandahålls i Studentcentrum är betygsatta tentamenssvar (ej tentamensfrågor eller övningstentamina).

Riksarkivet begära ut handlingar

I andra fall kan de vara skadade och alltför ömtåliga. I sådana fall kan man ibland ändå få se en kopia, om det är möjligt att framställa en sådan.
Jensen yrkeshögskola recension

Riksarkivet begära ut handlingar

Därför är det alltid en god.

Kritik mot Riksarkivet för lång handläggningstid vid utlämnande av en kopia av en allmän handling Beslutet i korthet: En person begärde av Riksarkivet att få ta del av en kopia av en servitutshandling. Handlingen förvarades hos Landsarkivet i Härnösand, som uppgav att handläggningstiden var omkring åtta till tio veckor.
City trafikskola sundsvall öppettiderGör du din beställning av fastighetstaxeringsvärde och köpeskilling senast 21 april skickar Riksarkivet svar senast 27 april. Här kan du bara beställa inskrivningshandlingar som upprättades före 1 juni 2008.

Svaret på den frågan är nej eftersom det inte är att anse som en allmän handling. Sedan några år tillbaka har Riksarkivet hand om cirka 9 000 Säpohandlingar. När någon begär ut en handling ska myndigheten göra en egen sekretessprövning. - Vi lämnar inte ut en personakt till någon person utan dennes tillstånd med fullmakt eller liknande, säger Tommy Eriksson, enhetschef vid Riksarkivet, till Rapport. Men handlingar som hör till ärenden om lärarlegitimation eller statsbidrag och som inkommit till eller upprättats av Skolverket är allmänna handlingar. Det innebär att du kan begära ut dem hos Skolverket och att vi är skyldiga att lämna ut dem.