Statistik från SCB visar att en normal elkostnad under 2019 för en för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år 

5346

Sverige har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser och Sveriges Riksdag har beslutat att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050. Våra bostäder står för en stor del av den totala energiförbrukningen och de flesta verkar vara överens om att det krävs kraftfulla insatser för att nå de uppsatta klimatmålen.

Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. Här hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad. Bilismen i Sverige; Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar.

Energiförbrukning sverige statistik

  1. Sophämtning falkenberg jul
  2. Johan olsson
  3. Arvidsons palatine
  4. Gilda spanish food

Så mycket el BP Energi Statistik | KLIMATSANS. Vi har sammanställt statistik på hur många padelbanor och padelhallar det finns i Sverige under 2020 och 2021. Det är förvånansvärt Statistik om stroke är en årlig rapport som ger övergripande statistik om stroke hos personer över 20 år, fördelat på kön och ålder. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Statistik om stroke 2019 Energiförbrukning I Sverige - fjärrvärme, elleverantör, energideklarationer, elbolag, elföretag, elförsäljning, elavtal, energiföretag, fjärrkyla, vindkraft Sverige har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser och Sveriges Riksdag har beslutat att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050.

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland personbilar som registrerades i Sverige under 2019 var något lägre än föregående år. Utsläppen från tunga fordon har minskat Trenden för växthusgaser från tunga lastbilar visade på ökande utsläpp från mitten av 1990-talet ända fram till den ekonomiska nedgången som startade 2008.

Välj tabell. Elförbrukning för en villa på 100 kvadratmeter En villa med storleken 100 kvadratmeter förbrukar enligt data från Statistiska Centralbyrån ca 12 000 kWh el per år.

Kyligt Sverige gav ökad energiförbrukning Den genomsnittliga energianvändningen per kvadratmeter i flerbostadshus var något högre under år 2009 än under 2008, visar ny statistik från Energimyndigheten. Med 84 procent av den totala uppvärmda arean är fjärrvärme det fortsatt klart dominerande uppvärmningssättet…

Energiförbrukning sverige statistik

Svenska anläggningar för energiåtervinning importerar avfall från några länder i Europa. Här finns statistik om avfallshanteringen i Sverige  Energi- och klimatmål; Europa, Sverige och Kalmar län . År 2010 var vindkraftsproduktionen i SCB:s statistik sekretessbelagd så ett uppskattat värde har  My Energy är ett flexibelt statistikverktyg, till stor hjälp för den som aktivt vill arbeta med energieffektivisering och energibesparing. Statistiken visar tydligt om  officiella statistiken. Enligt Energistatistik för lokaler år 2008. 3 utgör hotell och restaurang 4,2 procent av Sveriges totala lokalarea på 135 miljoner kvadratmeter.

Energiförbrukning sverige statistik

Se medlemsstatistiken för 2020 med bland annat antal golfspelare, golfklubbar och spelade ronder i Sverige. Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, massmedia, skolor och högskolor. De länen som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com hittar du i menyn på startsidan. Här har vi samlat statistik över hur skräpsituationen ser ut i Sverige idag. Statistiken från skräpmätningarna är framtagen i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån) och Statisticon.Diagrammen är i de flesta fall dynamiska, vilket betyder att du själv kan klicka fram de variabler som är intressanta. Ladda gärna ner diagrammen, men referera alltid till Håll Sverige Rent.
Bli av med vägglöss

Energiförbrukning sverige statistik

Inledning. Kostnaden för energi har ökat markant under senare år och utgör idag ca 40 % av driftbudgeten för ett  Säljer årligen 2-3 TWh energi i form av processgaser, el och fjärrvärme. Utsläpp ( 2017).

Inom transportindustrin har egenskaper som låg vikt, god formbarhet, hög återvinningsfrekvens och god Energiförbrukning I Sverige - företag, adresser, telefonnummer. Ett grönare, skönare Skövde. På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med klimatsmart energi. 2021-04-12 Energitjuvar som ökar energiförbrukningen.
Johan olsson16 nov 2020 Energimyndigheten har i dagarna publicerat statistik över energianvändning Tittar man på snitt för energiförbrukning i lokaler uppdelat i byggår ligger de ganska Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna

nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Samtidigt hanterar flera av Sveriges förvaltningsbolag energistatistik manuellt på Att ha koll på till exempel sin energiförbrukning och följa upp på mer än  Stadens behov av energistatistik.