Här kan du hitta vanliga frågor och svar om våra arbetsmarknadsutbildningar. Hittar du inte Kan jag få CSN eller annat ekonomiskt stöd under utbildningen?

3774

En arbetsmarknadsutbildning garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser att få ett jobb. De utbildningar som Arbetsförmedlingen "skräddarsyr" i samarbete med en specifik arbetsgivare är de som oftast leder till jobb. Vilka utbildningar som finns just nu …

Undantag från kravet på studiestödsberättigande. Vissa avgränsade utbildningar och grupper är undantagna från kravet på att vara studiestödsberättigade. Här beskrivs vilka typer av utbildningar som berättigar till ett Mecenatkort. Grundregel - studera på studiestödsberättigande utbildning. För att vara berättigad till Mecenatkortet måste du vara registrerad (aktiv) studerande på en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN.

Yh-utbildning, Yrkeshögskoleutbildning, är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Utbildningarna erbjuds främst inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen.

Arbetsmarknadsutbildning csn

  1. Anita svensson barba
  2. Ringa kronofogden

För frågor gällande detta  Alla utbildningar ger möjlighet till studiemedel via CSN. Nedan ser du det utbud av utbildningar som erbjuds inom Yrkesvux, Lärlingsvux, Yrkes-sfi eller yrkesvux  2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad. Det här är utbildningen för dig som gillar att göra bra affärer, skapa goda relationer med människor och arbeta utifrån  En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält. Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid. För vem Arbetsmarknadsutbildning.

Bemanning och rekryteringSTOMPrivat arbetsförmedlingCertifieringar, valideringar och öppna utbildningarVuxenutbildningArbetsmarknadsutbildning Kvalité.

Industriteknisk utbildning – svets och CNC-operatör I Köping, Umeå och Örnsköldsvik anordnar vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildningar inom industriteknik Våra … Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000 Mer information hittar du på Komvux – CSN. Hur finansierar jag mina studier – arbetsmarknadsutbildning? Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning.

Yrkesutbildningarna är kostnadsfria för dig som deltagare. Utbildningsbidrag erhålls från Arbetsförmedlingen. På vissa orter finns även möjlighet till CSN lån om du inte är arbetssökande. Kontakt Anders Hällmark E-post: anders.hallmark@nercia.se Telefon: 076-805 94 06. Intresseanmälan

Arbetsmarknadsutbildning csn

Utbildningarna erbjuds främst inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehållet och inriktningen på Yh-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid vilket Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1a samt Matematik 2a eller Matematik 2c. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En arbetsmarknadsutbildning är vanligtvis runt sex månader lång, men utformas individuellt i samarbete med dig, Arbetsförmedlingen och företaget där du gör din praktik. Efter avklarad utbildning får du ett intyg eller ett betyg, beroende på hur avtalet mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen ser ut. Om du är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen är en arbetsmarknadsutbildning din möjlighet att öka chanserna för att få jobb.

Arbetsmarknadsutbildning csn

• Du ska vara minst 18 år och stå långt ifrån arbetsmarknaden på Arbetsmarknads­utbildning. Arbetsmarknadsutbildning är utbildning till ett yrke, inom branscher som efterfrågar personal. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och i varje utbildning ingår det dessutom praktik hos företag.
Gräns för direktavskrivning

Arbetsmarknadsutbildning csn

Hårakademin är godkända för komvuxstudier där studenten kan få CSN-bidrag/lån och där Komvux i hemkommunen beviljar och bekostar utbildningen.

Eftergymnasial nivå En utbildning i utlandet på eftergymnasial nivå är godkänd och ger rätt till studiemedel om Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att utbildningen har godtagbar standard. Arbetsmarknads­utbildning. Om du är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen är en arbetsmarknadsutbildning din möjlighet att öka chanserna för att få jobb.
Telefonist jobb hemifrånI en yrkesvuxutbildning med språkstöd kan du ansöka om studiemedel hos CSN för de gymnasiala och grundläggande kurserna. Vem får söka?: Utbildningarna 

Beställs och koordineras av Arbetsförmedlingen För att utbildningen ska ge rätt till studiemedel måste den vara godkänd. CSN bedömer standarden på utbild­ningar på gymnasie­nivå, och Universitets- och hög­skole­rådet bedömer utbild­ningar på efter­gymna­sial nivå. Utbild­ningen måste bland annat ha god­tag­bar stan­dard.