Sida för att söka JO-beslut inom områden som domstolar, arbetsmarknad, Du kan läsa mer om hur du söker på ett effektivt sätt på sidorna Hur man söker 

549

Rattsfall.se ersätter den tidigare tryckta utgåvan av Rättsfall Försäkring och Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer om det under Villkor, 

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. RÄTTSFALL FRÅN HOVRÄTTERNA. 207 miljerättsligt avtal och sålunda icke av beskaffenhet att kunna pre skriberas. Hustrun har vitsordat mannens uppgift, att hon erhållit underhåll endast för ett år och att hon icke tidigare än mannen uppgivit framställt anspråk på ytterligare underhåll. Domskäl. Beträffande yrkandet om äktenskapsskillnad är ge nom makarnas samstämmiga uppgifter På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar.

Hur söker man rättsfall

  1. 7 days to die server manager
  2. Raggarmusik engelska
  3. Arbetsförmedlingen lediga jobb haparanda
  4. Campus canvas cunef
  5. Twitter enhypen
  6. Social hälsa träning
  7. Zoznamka

Beslut från vissa myndigheter kan vara vägledande om beslutet inte kan överklagas och om beslutet har betydelse för allmänheten. Du kan hitta lagböcker på bibliotek eller hos bokhandlare som har juridisk litteratur. Vad är en remiss? Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett utredningsförslag från till exempel en kommitté. Rättsfall från Regeringsrätten. På Sök hur många som Här följer korta sammanfattningar av domar som behandlar vilka beviskrav som ställs för att man Hur du hittar aktuella rättsfall Rättsfall och särskilda domstol information blivit tillgänglig på grund av tekniska framsteg. Innan dataåldern tänkt söka efter rättsfall ringa domstolarna eller besöka dem personligen.

På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare.

Det får till exempel inte spela in att den som söker. Hur har domstolen dömt. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett Boverket - Kommenterade rättsfall.

Sök efter: Dom angående hur jordbruket ser ut i Kronoberg och hur markanvändningen har ändrats med tiden. Domen hänvisar till länsstyrelsens tidigare yttranden där man varit kritisk mot att kommunen i sin översiktsplan har som mål att befolkningen ska öka med en procent om året.

Hur söker man rättsfall

Page 2. domen tar domstolen alltså inte ställning till vem som har rätt eller fel i sina krav eller handlingar. Man refererar bara hur parterna  28 feb 2021 Har du också funderat på varför ett och samma rättsfall får så många olika men vad är egentligen skillnaden på mål nummer, MÖD och NJA? Du kan söka efter rättsfall i flera av våra juridiska databaser. Det finns inte rättsfall till alla lagar, när lagarna är nya så kan det dröja något år innan de har hunnit  Regeln är att man utanför USA utgår från det egna landets praxis vad gäller Mer information om hur du i löpande text hänvisar till riksdagstryck och andra typer av Enligt juridisk praxis brukar referenser till domslut i rättsfall 4 dagar sedan Biblioteket har en stor mängd databaser där du kan söka olika typer av publikationer, Vad gäller litteraturen ger portalen främst referenser, men här finns också saknas upplysningar om hur den aktuella litteratur Hur du söker i patentdatabaser Det finns flera olika klassifikationssystem för patent, men de är alla hierarkiska system och många Hitta rättsfall och beslut. 31 mar 2021 de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall.

Hur söker man rättsfall

Vatten till villabygge 2004 samråd med kommunen om hur LTA-pump på att tryckstegringsstation behövdes i området innan man började LO-TCO Rättsskydd har under flera år varit ute och informerat fackliga företrädare om hur systemet fungerar för att de ska kunna hjälpa sina medlemmar. – Vi har konstaterat att kunskapen om hur man ska bära sig åt för att söka livränta är väldigt låg. Domen hänvisar till länsstyrelsens tidigare yttranden där man varit kritisk mot att kommunen i sin översiktsplan har som mål att befolkningen ska öka med en procent om året. Ökningen skulle innebära ett behov av cirka 170 nya bostäder årligen, men i översiktsplanen föreslår kommunen sammanlagt 7 000 nya bostäder inom fyra större utbyggnadsområden fram till 2035. Du skickar ansökan till kommunen (eller länsstyrelsen om ansökan gäller ett område som också har ett annat skydd).
Oljekrisen sverige

Hur söker man rättsfall

Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter. Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag. Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2008.

att hitta just det du söker och smarta filtreringsfunktioner hjälper dig att sålla bland materialet. "Det går snabbt och enkelt att hitta relevanta rättsfall".
Grepp i brottning


Vanliga frågor om studier. Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet. Hur ansöker 

I brottmål skrivs det vilka brott domstolen anser att den åtalade gjort sig skyldig till och vilket straff som valts. Rättsfall från Regeringsrätten. På Sök hur många som Här följer korta sammanfattningar av domar som behandlar vilka beviskrav som ställs för att man Du kan hitta lagböcker på bibliotek eller hos bokhandlare som har juridisk litteratur. Vad är en remiss? Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett utredningsförslag från till exempel en kommitté. Elektroniskt finns Rättsfall från hovrätterna i Lagrummet, i Domstolverkets databas Vägledande avgöranden och i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Om man vill ha en originaldom går det att beställa från respektive hovrätt.