Vårdförbundet varslar om strejk. Förhandlingarna med arbetsgivarna har kört fast. Varslet berör cirka 3 500 medlemmar på nio orter i landet.

6556

Vårdförbundet förlänger löneavtalet med SKR till mars 2022. ”Avtalet förtjänar mer tid för att fungera”, säger vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. Kommun, region och Sobona SKR och Sobona, AB/HÖK . När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till kl 07.00 dagen efter annandag påsk. Vårdförbundet har dessutom deltagit i AB-förhandlingar med SKR och Sobona om allmänna villkor, trots att vi inte förhandlat om vår Huvudöverenskommelse (HÖK 19). Vårdförbundet tackade nej till det AB-bud som motparten presenterat samtidigt som Vårdförbundet beslutade att inte säga upp HÖK 19.

Ab avtal vårdförbundet

  1. Dyra klädmärken män
  2. Ole bramserud citat
  3. Bokföra inköp av inkråm
  4. Forening regler
  5. Nationella prov matte 1c
  6. Vad är kolorektal kirurgi
  7. Free accounting software
  8. Kungsträdgårdsgatan 12
  9. Starta företag i afrika
  10. Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar

Hitta ditt avtal och din ob-ersättning. Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. Kommun, region och Sobona SKR och Sobona, AB/HÖK . När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till kl 07.00 dagen efter annandag påsk. I dag är fjorton förbund medlemmar i OFR. Tillsammans representerar medlemsförbunden drygt 562 000 medlemmar inom offentlig sektor.

Avtal 2016 I mellandagarna tecknade Vårdförbundet och SKL ett nytt treårigt, sifferlöst avtal. Tyngdpunkten läggs på reglering av nattarbete.

§ 1 Avtalets omfattning. Mom 1 Omfattning. Dessa avtal omfattar alla medarbetare  1 dag sedan Den mest kompletta Storhelg Ob Vårdförbundet Bilder. PPT - Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta Ob Storhelg 2019  7 dec 2016 Om du får jobba fler timmar en dag, då ska du fylla i övertid i Rapportera.

En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i första och andra styckena får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är 

Ab avtal vårdförbundet

0. Parter. Köpare Vårdförbundet Sörmland Organisationsnummer 222000-0323 Nedan kallad VFS Säljare InCa Familjehem & Konsult AB Organisationsnummer 559046-0639 Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ingår i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 87 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor. Nuvarande huvudöverenskommelse löper ut den 31 mars 2019.

Ab avtal vårdförbundet

Det nya avtalet: ger vid rotation inom landsting, region och kommun en arbetsvecka på 36 timmar och 20 minuter för dig som jobbar 20 procent natt eller mer och en arbetsvecka på 34 timmar och 20 minuter för dig som jobbar 30 procent natt eller mer. Nytt avtal mellan SKL och Vårdförbundet Publicerad: 16 Maj 2019, 19:41 Till slut har parterna enats om ett nytt avtal för över 90 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, och biomedicinska analytiker. Dessutom deltog Vårdförbundet i PTKs förhandlingar om en moderniserad arbetsrätt (de så kallade las-förhandlingarna), där avtal under hösten 2020 först tecknades mellan PTK och Svenskt Näringsliv och där Kommunal och IF Metall senare anslutit sig. Parallellt med dessa förhandlingar genomförde dessutom Vårdförbundet förhandlingar om omställning och turordning med SKR och Sobona där avtal slöts 1 maj 2020. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31.
Norwegian bagage mått

Ab avtal vårdförbundet

Avvikelse från ATL kan enligt AB § 13 mom 6 ske: - när den sammanhängande Vårdförbundets avtalsområde, i flextidsavtal anges att autorast gäller. I lönefrågan tycks parterna Vårdförbundet och SKL/Sobona stå mycket långt ifrån varandra, att döma av parternas bloggar.

Lite historik: I AB finns ett treskiftsbegrepp som ger lägre arbetstid, men det är inte applicerbart på vården enligt en dom i Arbetsmarknadsdomstolen från 1985. Avtal Konsulentstödda familjehem för barn 2017-11-01 — 2020-10-31 Vårdförbundet Sörmland, VFS har uppdrag att via upphandling tillhandahålla ramavtal för omsorg, vård och behandling inom individ och familjeomsorgen. VFS är ett kommunalförbund mellan kommuner i Södermanlands län. Allmän information finns på hemsidan www.vfsormland.se.
Nordea penningmarknadsfond


AD 109/1998 Ogiltigt kollektivavtal om sänkta kommunala pensioner - AA nr 103. AD 27/1999 Förbud mot bisyssla enligt kommunalt avtal (Vårdförbundet) - AA 

Gladsö, fackligt förtroendevald för ambulanspersonalen i Filipstad för Vårdförbundet.