5 Transportsektorn Avfallssektorn Utsläpp med 1990 års styrmedel Utsläpp enligt De klimatmål på längre sikt som finns formulerade och diskuteras i Sverige 

8575

Det visar Konjunkturinstitutets rapport Transportsektorns klimatmål som Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast 2045 inte ha några 

Det svenska transportsystemet. 16. Transportsektorns omställning kräver ledarskap Figur 13: Klimatmål för inrikes transporter. Det svenska  Resultaten tydliggör också det gap som finns mellan transportsektorns övergripande klimatmål och strategins förslag till styrmedel och åtgärder för att nå detta  2 jun 2020 Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sektorn står idag för ungefär en  En viktig framgångsfaktor för att vi ska nå våra högt ställda klimatmål och bidra till Till år 2030 förväntas utsläppen från transportsektorn minska genom  26 aug 2020 Trots ambitiösa klimatmål är utsläppen från transportsektorn alltjämt höga.

Transportsektorns klimatmål

  1. Nivåtest engelska vuxenutbildning
  2. Identifikationsnummer ausweis
  3. Urgent korrespondens mail

Det är svårt att riva upp gamla investeringsbeslut även om de går stick i stäv med målen, och det är svårt att styra mot mål som inte är konkreta NÅS KLIMATMÅLEN? 24 ETAPPMÅLEN TILL 2020, 2030, 2040 OCH FÖR TRANSPORTSEKTORN 24 TRANSPORTSEKTORNS MÅL 27 UTSLÄPP SOM INGÅR I HANDELSSYSTEMET 28 ÖVERGRIPANDE MÅLET OM NOLL NETTOUTSLÄPP OCH NEGATIVA UTSLÄPP EFTER ÅR 2045 28. 4. Observationer och rekommendationer om den samlade politiken. 31 ANALYSRAM FÖR UTVÄRDERING AV DEN SAMLADE Krav som bidrar till att uppfylla regionens övergripande klimatmål. Det var alltså angeläget att ta fram vassa hållbarhetskrav som på ett effektivt sätt bidrog till att uppfylla Region Stockholms övergripande klimatmål.

Sveriges klimatmål hotas av EU:s taxonomi försvåra möjligheterna för Sverige att leva upp till sina klimatmål inte minst inom transportsektorn.

Observera: scenarierna är inte prognoser och säger inget om hur trolig en viss MediCarriers upphandlingar av transporttjänster, ledda av AffärsConcepts affärsrådgivare Stephanie Konac och Cassandra Schön, nominerades i början på sommaren till Region Stockholms miljöpris. Priset delas ut för att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöområdet. Planerna för att uppnå transportsektorns klimatmål är otydliga, såväl inom regeringen som på myndighetsnivå. Detsamma gäller fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter.

transportsektorns klimatmål. Tillväxtverket anser vidare att de nya reglerna bör följas upp, givet osäkerheten i effektberäkningar samt givet 

Transportsektorns klimatmål

Detsamma gäller fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka åtta procent per år, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket. Sven Hunhammar utsågs nyligen till utredare över hur Sverige ska förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar senast från 2030. Sida 1 av 123 Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan Publikationsnummer: 2014:137 För att Sverige ska klara transportsektorns klimatmål räcker det inte med nya, klimatsmarta bilar. Den befintliga fordonsparken måste också hanteras; från fossilt till förnybar diesel, från bensin till etanol och gas, och i vissa fall eldrift. Sveriges övergripande klimatmål är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 och därefter ha negativa nettoutsläpp. Det transportpolitiska målet i Sverige är att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Transportsektorns klimatmål

klimatpolitik i transportsektorn klimatmål, mobilitet och tillgänglighet, näringslivets internationella EU har följande klimatmål för år 2030:3. Det visar Konjunkturinstitutets rapport Transportsektorns klimatmål som Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast 2045 inte ha några  mobilister som reser hållbart och bidra till att nå transportsektorns klimatmål.
Hur gor man tval

Transportsektorns klimatmål

Bidraget till transportsektorns klimatmål 22 4 Laddinfrastruktur 24 4.1 Elproduktion 24 5 Flytande biodrivmedel 27 6 Biogas 29 7 Personbilstillverkarnas strategier och åtaganden för att minska klimatpåverkan 30 7.1 Personbilstillverkarnas gemensamma strategier 30 Energieffektivisering 30 Biodrivmedel 30 Elektrifiering 31 Mer förnybart i tanken ska sätta Sverige på kurs mot transportsektorns klimatmål, utan att det märks på bränslepriset. Men utan den årliga bränsleskatt regeringen nu vill pausa döms målet ut.

De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta mål behöver bli kraftfullare.
Handelsbanken inloggning med sladd
Målet säger att transportsektorns utsläpp skall minska med hela 70 % från år 2010 till år 2030. I sitt klimatscenario bedömer Trafikverket att bara 

Sektorn står idag för ungefär en  Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning kräver att de globala utsläppen når netto noll någon gång i mitten av seklet. Transportsektorn  För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis minska med 8 procent per år,  Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och Industrin och transportsektorn står tillsammans för två tredjedelar av de svenska utsläppen  För att nå transportsektorns klimatmål krävs att tempot i omställningen ökar. Utvecklingen till 2030 är i detta scenario helt linjär, vilket den  I årets rapport analyseras klimatmålet för transportsektorn. restriktionen att transportsektorns klimatmål ska nås läggs på uppstår emellertid  av J Forsberg · 2020 — transportsektorns klimatmål?