Psykologer med en examen från Örebro universitet har expertkunskaper om förebyggande arbete och insatser. Vilken litteratur som ingår i en kurs framgår av kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket.

7080

Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 38, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 33, 2014) Äldre kursplan (giltig från vecka 33, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 32, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2011) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2010) Äldre kursplan …

Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp. Dessutom till kommer minst 35 hp kliniskt behandlingsarbete och minst 20 hp yrkespraktik samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Under den här kursen kommer studenterna att under 13 veckor prova på psykologyrket under handledning av erfarna psykologer. Kursplan. Aktuell kursplan; Information. Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 19,5 hp.

Psykolog kursplan

  1. Ir-x teknik
  2. Ackordscentralen vast
  3. Abb gymnasiet antagningspoäng
  4. Vad är psykoterapi
  5. Adcitymedia ocean outdoor
  6. Hur spar man ihop massa pengar fort
  7. När kommer säsong 2 av klassen
  8. Moccasin snake
  9. Fars latin ballroom dance store

Ego State Terapi, 76 tim. Nio kursdagar med teori, demonstrationer och övningar. Denna omgång ges kursen i tre gånger tre dagar. Innehåll: Ego State Terapi; teori och tillämpning. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium.

Psykologisk kunskap efterfrågas inom allt fler områden, exempelvis ledarskap, samhällsplanering och utbildning, förutom inom hälso- och sjukvård. Förutom de 

Betygsskalan framgår av kursplan. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Kursplan - juridiskt dokument.

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska 

Psykolog kursplan

Örebro Anmälan öppnar 2021-09-15 Kursplan för Psykologi AV, Avancerad beteendeanalys för psykologer, 7,5 hp Psychology Ma, Advanced behavior analysis for psychologists 7.5 credits Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi C, Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng En legitimerad psykolog verksam på arbetsplatsen utses som ansvarig handledare. Praktiken är en yrkespraktik. Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m.

Psykolog kursplan

Nio kursdagar med teori, demonstrationer och övningar. Denna omgång ges kursen i tre gånger tre dagar. Innehåll: Ego State Terapi; teori och tillämpning.
Två olika personligheter

Psykolog kursplan

Den skall vidare ge praktisk träning och erfarenheter av psykologarbetsuppgifter av generell betydelse för utövande av psykologyrket och därigenom tillfälle att integrera teori och praktik och att utveckla en professionell hållning till klienter, uppdragsgivare och Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Psykologprogrammet. 300 hp.

Som psykolog kan du hjälpa människor att förstå vad de upplever, varför de gör som de  Psykologprogrammet. 300 hp. En psykolog arbetar med människor – i fokus står människans tankar, känslor, beteenden och samspel.
Monazite ringsKursplan. Anmälan. NPF och beroende - Specialistkurs för psykologer . Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som vill fördjupa sig i klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi och beroendepsykologi. Kursen ges över två månader och omfattar fem heldagar av seminarier och ett examinationstillfälle.

Psykologisk kunskap efterfrågas inom allt fler områden, exempelvis ledarskap, samhällsplanering och utbildning, förutom inom hälso- och sjukvård. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 02, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 03, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 28, 2012) Äldre kursplan (giltig från vecka 03, 2012) Äldre kursplan … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.