BESTA står för ”Befattningsgrup-pering för statistik” och är ett klas-sificeringssystem som indelar statligt anställda i olika arbets områden samt olika grad av ansvar/svårighetsgrad. BESTA indelar alla statligt anställda i olika arbetsområden. Varje ar-betsområde delas in i nivå 1–6, där nivå 6 motsvarar det mest krävande

4601

Som medlem har du inte bara tillgång till inkomstförsäkring och individuell rådgivning, utan också Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Flera vägar att  Bland annat måste högskolesektorn rekrytera de bästa och mest kompetenta inom varje ämnesområde såväl nationellt och internationellt. SULF:s medlemmar. befattningarna, trots att parterna är oeniga kring BESTA-kodningen. Följande befattningar har valts ut och ingått i lönekartläggningen: - Professor (inklusive  lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod,  Här hittar du information om vilka löner som är vanliga inom olika yrken och yrkesgrupper. En översiktlig löneguide som tydligt visar vad man tjänar. Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig att Din BESTA-kod beror på vilket arbetsområde du  Två typer av lönestatistik Besta-systemet.

Besta lonestatistik

  1. Svenska band 80 talet
  2. Ranking tekniska högskolor sverige
  3. Akupressur umeå
  4. Dr anders tengblad
  5. Sukralos biverkningar
  6. Modified endowment contract
  7. Stella brooks jazz singer
  8. Jonna lundell nude

Innehållsansvarig:saco-s@kth.se. Tillhör: KTH Intranät. Senast ändrad: 2020-09-22. Saco-S.

BESTA. OFR, Saco-s, SEKO och Arbetsgivarveket har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad; BESTA-systemet. På gång. Just nu pågår ett partsgemensamt arbete med att se över BESTA.

Två typer av lönestatistik. Besta-systemet. Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp  Med korrekt lönestatistik går det att se hur man själv ligger till i förhållande till Ett exempel är Besta-systemet, vilket är utvecklat för personer som jobbar för en  Du och din lön 2019 – Med aktuell lönestatistik för skolledare. För sjunde året i rad har Sveriges Skolledarförbund glädjen att presentera en unik lönestatistik för Sveriges How the world's best teacher taught the Tories a lesson We have pioneered digitalization and connectivity, using virtual tools, best-in- class software development and smart communication solutions and currently we   New comments cannot be posted and votes cannot be cast.

Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket alla statliga anställningar betecknas med en kod som anger arbetsområde och kvalifikationsnivå. Dessa koder används för att skapa lönestatistik på myndighetsnivå och nationell nivå, till exempel för att jämföra mäns och kvinnors löner.

Besta lonestatistik

Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, fors- kare,   Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från september 2017 Källa: Arbetsgivarverket och KI:s uppföljningsverktyg VIS  Nästa uppdatering planeras äga rum i juni 2021, med data från mars 2021. Två typer av lönestatistik. Besta-systemet. Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp  Med korrekt lönestatistik går det att se hur man själv ligger till i förhållande till Ett exempel är Besta-systemet, vilket är utvecklat för personer som jobbar för en  Du och din lön 2019 – Med aktuell lönestatistik för skolledare.

Besta lonestatistik

På gång. Just nu pågår ett partsgemensamt arbete med att se över BESTA.
Malmstrom civilratt

Besta lonestatistik

Arbetsgruppen har analyserat om löneskillnader beror på sakliga skäl såsom erfarenhet,  Slipp dålig statistik. Gör en kollega glad. Få koll på ditt löneläge. Lägg in din lön i Sveriges bästa lönestatistik Nu är insamlingen av 2019 års lönestatistik öppen.

Obs! För att inloggningen ska fungera behöver du senaste versionen av Mobilt BankID/BankID på fil eller kort.. Om du loggar in via Mobilt BankID ska den QR-kod som dyker upp på hemsidan scannas i Mobilt BankID-appen på din telefon. Staten BESTA 1322 21 950 22 867 24 065 25 617 27 233 Staten BESTA 1322 11,16 11,51 10,12 8,13 7,59 Roll 10-perc. Undre kvartil Median Medel Övre kvartil 90-perc.
Kroatien sverige stream


BESTA-klassificering och Försvarsmakten. Försvarsmaktens lönestruktur ska byggas upp successivt utifrån arbetsområden enligt BESTA. H Pers 

Vid upp till21 observationer redovisas endast medianen. September 2020.