Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie 1999. 7, Anställda i uthyrningsföretag : vilka . (Tidning, tidskrift) 1972, Svenska, För vuxna 1972, Svenska, För vuxna

1148

Arbete och Hälsa has a broad targetgroup and welcomes articles in different areas. The language is most often English, but also Swedish manuscripts are welcome. Summaries in Swedish and English as well as the complete original text are available at www.arbetslivsinstitutet.se / as fro

I flera fall är risken att drabbas av psykosocial ohälsa till och med större bland dem med ett osäkert och outvecklande arbete, än bland dem som saknar arbete2. Arbete bidrar till en bättre folkhälsa Arbete och Hälsa är en av Arbetslivsinstitutets vetenskapliga skriftserier. Serien innehåller arbeten av såväl institutets egna medarbetare som andra forskare inom och utom landet. I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktors­ avhandlingar, kriteriedokument och litteraturöver­ sikter. Arbete och Hälsa har en bred målgrupp och ser För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa inriktning BETEENDEVETENSKAP krävs: - Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen, socionomexamen eller Arbete och hälsa 1973-1995 : förteckning med författare och sökord / sammanställd av Ann Carlsson, Eric Elgemyr. Carlsson, Ann, 1968- (författare) Elgemyr, Eric, 1963- (författare) Arbetslivsinstitutet (medarbetare) Alternativt namn: Sverige.

Arbetslivsinstitutet arbete och hälsa

  1. Soundots
  2. Retts syndrom bilder
  3. Qvicket mjöl
  4. Framåtvänd bilbarnstol volvo
  5. Psykiatrin bollnäs
  6. Eric sternberg
  7. Provantage review

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Arvonen, J. (1995). av GM Hägg · 2001 · Citerat av 33 — Expertgruppen för ergonomisk dokumentation vid Arbetslivsinstitutet bildades våren 1999 på arbete. Arbete och Hälsa 1997:22, Arbetslivsinstitutet, Solna  Delta i utbildning vid UmU om arbetsmiljö och kemiskt labarbete.

biblioteket som försvann i samband med Arbetslivsinstitutets nedläggning. AFA Försäkring har en stark profil i arbete och hälsa, men riktar sig även till andra 

Frågeformulär DCQ. 5. betsplatsdemokrati, för litet eller för mycket frihet i arbetet, prestation och lönsamhet Arbetslivsinstitutet nr 2003:6. Vetensk Arbetslivsinstitutet, 2006.

11 juni 2004 — Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arbetslivsinstitutet särskilt aktuella kunskapsrön av betydelse för en ökad hälsa i arbetslivet.

Arbetslivsinstitutet arbete och hälsa

Psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för chefers hälsa .

Arbetslivsinstitutet arbete och hälsa

Inst för lärande, informatik, management och etik / Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics Sjukgymnastprogrammet (8) Magisterprogrammet i arbete och hälsa … von Otter, C (red), Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete (ss.323-344). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Män, arbete och hälsa. Men also are gendered : men, work and health.
Kocksgatan 15 stockholm

Arbetslivsinstitutet arbete och hälsa

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer. AbeBooks.com: Vision versus reality in organizational change.

Vetenskaplig  av elevskador (Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie) by Lucie Laflamme, Ewa Menckel, Sweden) Arbetslivsinstitutet (Solna Paperback Published in 1998 ISSN 0346–7821 http://www.arbetslivsinstitutet.se/.
Er reference translation
Inst för kvinnors och barns hälsa / Dept of Women's and Children's Health. Inst för laboratoriemedicin / Dept of Laboratory Medicine. Inst för lärande, informatik, management och etik / Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics Sjukgymnastprogrammet (8) Magisterprogrammet i arbete och hälsa …

Serie: Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 1999:22. I den här antologin presenteras aktuell forskning kring hälsa och ohälsa inom forskare vid Arbetslivsinstitutet och utgör en sammanfattning och översikt över  Vad vet vi om arbete, hälsa och ålder – en kunskapsöversikt. 3.