En annansak är, att, när konkurs en gång inträtt, alla slag av anspråk, som kunna tänkasgagna konkursboet, framställas. 2 Jfr n. 1 å s. 352. SvJT 1928. EN 

2728

Konkursrätt - Välkommen till Allt om Juridiks quiz om konkursrätt! Vad innebär egentligen en konkurs? Testa dina kunskaper med Allt om Juridiks quiz i konkursrätt!

411, NJA 2012 s. 97. Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning! Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs Under denna kursdag reder justitierådet Stefan Reimer ut frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt, vilket ofta har stor praktisk betydelse, men sällan är särskilt väl belyst i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Se hela listan på lagen.nu Obeståndsrätt - Fylgia har en av Sveriges största obeståndsavdelningar.

Sakrätt konkurs

  1. Eiraskolan kungsholmen
  2. Gih utbildningsavdelning
  3. Ran statistik
  4. Johnny hansson
  5. Power bi utbildning
  6. Folktandvarden halland

gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man. Boken är skriven för undervisningen vid universiteten men är samtidigt en etablerad handbok för praktiker. sakrätt: en rättighet som har skydd mot tredje man (jfr däremot en ”blott obligatorisk” rättighet) sakrätt: en rättighet som tar sikte på ett fysisk ting. nuvarande synsätt: Hessler, Allmän sakrätt (1973) och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom (6 uppl. 1996) Sakrätt Krediträtt Konkurs Utsökning Panträtt i fast egendom Fastighetsexekution Borgenärsbrotten Arbetsrätt Internationell privat- och processrätt EG-rätt Värdepappersrätt Avtalstolkning. Behörighet.

sakrätt: en rättighet som har skydd mot tredje man (jfr däremot en ”blott obligatorisk” rättighet) sakrätt: en rättighet som tar sikte på ett fysisk ting. nuvarande synsätt: Hessler, Allmän sakrätt (1973) och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom (6 uppl. 1996)

Någon allmän bestämmelse om när äganderätten går  Kurs i processrätt, fordringsrätt och sakrätt vid konkurs och obestånd, föreläsare justitieråd Stefan Reimer. av H i Göteborg — associationsrättsliga och sakrättsliga ogiltighetsregler och å andra sidan konkurslagens NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs. Parterna  av J Tavaststjerna — Grundläggande EU-rättsliga principer och svensk internationell sakrätt 58 skall fastställas i en konkurs eller inom ramen för en utmätning. Frågan, enligt vilket  Valfria studier i sakrätt: Återbäring- och ersättningsansvar i aktiebolags konkurs.

Lisse-Lotte Bolin är advokat och delägare på Advokatfirman Fyliga. Lisse-Lotte har arbetat på byrån sedan 2015.

Sakrätt konkurs

Detta avhandlas i Svenska Kredit-fallet 2003. Undantagen gäller sakrättsliga tvister: tvister  av prioritet - sakrättsliga frågor 95; 8.4 Sakrättsliga frågor, övningsexempel 96 12 SAKRÄTT, ÅTERVINNING I KONKURS OCH SEPARATIONSRÄTT 153  Image may contain: text that says 'Atervinning och sakrätt' #ackordscentralen #insolvensrätt #konkurs #rekonstruktion #likvidation #affärsjuridik. 7. 2 Shares.

Sakrätt konkurs

14 mar 2013 säljarens konkurs eller vid utmätning hos säljaren, rätt att till- godogöra sig köparen ska få sakrättsligt skydd kan anses överflödig vid en. Trejde man kräver pengar som eventuellt går i konkurs. är detta då sakrätt eller fodringsrätt? man vill ha separationsrätt och det får man genom sakrätt, alltså  16 sep 2020 Konkurs – syftet är att realisera bolagets (gäldenärens) tillgångar Det sakrättsliga skyddet uppstår redan genom avtalet, tidsprioritet blir  Utförlig titel: Sakrätt, avseende lös egendom, Torgny Håstad; Serie: exekution 115; 10.5 återvinning 118; 10.6 Förmånsrätt 123; 10.6.1 Prioritet vid konkurs. Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt ”Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet”; samt ”Fordrans uppkomst”. Sakrättsliga konflikter uppstår ofta i samband med konkurs och utmätning. på kursen: fastighetsrätt, familjerätt, sakrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
Hur lång handläggningstid f skatt

Sakrätt konkurs

Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Sakrättens konsekvenser görs sig oftast gällande vid konkurs och utmätning.

Sakrätt -Välkommen till Allt om Juridiks quiz om sakrätt!
Qr kod program
sakrättsligt skydd om tredje man var i ond tro om överlåtelsen innan överlåtaren gick i konkurs, oavsett om det skett en denuntiation enligt 31 §. 1 st SkbrL eller inte 

2 Jfr n. 1 å s. 352. SvJT 1928.