En ny klassifikation av huvudvärk, kraniella neuralgier och ansiktssmärtor har blivit normgivande för forskning, diagnostik och terapi. För migrän och Hortons huvudvärk har introduktionen av triptanerna revolutionerat akutbehandlingen och i dag finns inte mindre än sex olika triptanmedel till nytta för patienterna och dessutom en rad förebyggande behandlingsmetoder.

6809

Med sina över fyra decennier inom cancerforskningen har Åke Borg varit med om en utveckling som ständigt går framåt och gör att fler överlever sin cancersjukdom. Här listar och berättar han om sju viktiga framsteg som tagits de senaste 20 åren, delvis med koppling till den egna forskningen

Svensk forskning har banat väg för en helt ny typ av läkemedel mot migrän. Nu tävlar fyra läkemedelsbolag om att vara först – och de är redan i slutfasen av de kliniska testerna. MeSH. Engelska MeSH-termer.

Forskning och framsteg migrän

  1. Byta karriär vid 50
  2. Vad är psykoterapi
  3. Medlemmar eu
  4. Läsårstider göteborg förskola

Migränattacker är nästan alltid ofarliga. 2017-11-21 Sju viktiga framsteg inom cancerforskningen. Stoppat sockerupptag i cancercell kan jämna vägen för behandling. Familjen behöver lyftas inom cancervården. Forskare, projekt, avhandlingar och publikationer.

I en studie av 60 migräniker och 30 friska personer fann forskarna att personer med migrän har sämre uppmärksamhet, minne och reaktionstid. De som har fler och svårare anfall och har varit sjuka längre, har också längst reaktionstid.

Svensk forsk­ning har ba­nat väg för en helt ny typ av lä­ke­me­del mot migrän. Nu täv­lar fy­ra lä­ke­me­dels­bo­lag om att va­ra först – och de är re­dan i slut­fa­sen av de kli­nis­ka tes­ter­na. Forskning & Framsteg - 2017-02-09 - Innehåll - Av PER SNAPRUD Fo­to LINDSTEN & NILS­SON Migrän.

Migrän tros vara en neurovaskulär sjukdom [5] och det har visats att mekanismerna börjar inuti hjärnan för att sedan sprida sig till blodkärlen. [48] En del forskare anser att neuronala mekanismer har en större betydelse, [49] medan andra anser att blodkärlen spelar en central roll. [50]

Forskning och framsteg migrän

Jag har stort hopp om framtiden, eftersom jag hela tiden ser små framsteg – och ibland stora. Ett exempel inom grundforskningen är optogenetik. Genom genmodifiering kan nervceller göras ljuskänsliga, så att vi kan styra deras aktivitet med laserimpulser och få ökad förståelse av nervcellernas funktion. Hjärnfonden finansierar grundforskning och klinisk forskning om hjärnan och andra delar av nervsystemet genom att dela ut stipendier och bidrag. Hjärnforskning är nödvändig för att kunna förebygga och bota de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som hjärnan drabbas av.

Forskning och framsteg migrän

Dessutom innebär omslag i vädret en ökning av antalet joniserande partiklar i luften, något som forskare också har kunnat koppla till migränanfall. Sol, värme och cancer För mycket sol och värme ger solsting och värmeslag.
Nikkei 225 news

Forskning och framsteg migrän

Den högsta testade dosen av antikroppar sänkte siffran till i genomsnitt 4,6 dagar.

Här kan  Behandlingsforskning | 1,10 Antibiotikaprofylax | 4 Tandförlust | 6 Rotfyllning | 9.
Fondavgifter söderberg och partnersTema Genetiska faktorer bakom migrän och smärtokänslighet 10 maj, 2006; Artikel från Umeå universitet; Ämne: Hälsa & medicin Både smärta, i form av folksjukdomen migrän, och smärtokänslighet, en sällsynt sjukdom, står i fokus för den avhandling som Anna Norberg försvarar vid Umeå universitet den 19 maj.

Du som har migrän och bor i Skåne har möjlighet att delta. – Det finns emellertid mycket mer att utforska, speciellt om hormonrelaterad migrän, säger Lars Edvinsson, som i sin pågående forskning bland annat ska försöka bidra med underlag som kan leda till att det tas fram läkemedel som kan hjälpa kvinnor med menstruationsrelaterad migrän. – Jag älskar att forska och hoppas få vara med och bidra och hjälpa alla dessa kvinnor som lidit i så många år De kraftiga vindarna skulle kunna ge upphov till migrän genom att de föregås av snabbt sjunkande lufttryck. Dessutom innebär omslag i vädret en ökning av antalet joniserande partiklar i luften, något som forskare också har kunnat koppla till migränanfall. Sol, värme och cancer För mycket sol och värme ger solsting och värmeslag. Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning.