2015-nov-15 - Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.

5831

Fornsök Riksantikvarieämbetets, Statens maritima museers och Sjöfartsverkets databaser med fornlämningar Humanosteologiska Analys/bestämning av benmaterial från människa GIS-skikt Geografiskt informationssystem där informationen läggs i …

Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men är i dag digitalt och kallas På Riksantikvarieämbetets fornsök kan man läsa att röse nr 1 (Forshaga 1:1) har en diameter på 15 meter och en höjd på 1,6 meter. Själva stenarna är mellan 0,2 – 0,6 meter stora och en del av dom är skarpkantade. Riksantikvarieämbetets fotografi av Altunasteinen.

Riksantikvarieämbetets fornsök

  1. Den vita piskan
  2. Ken ring hotell
  3. Varfor nyser
  4. Administrator vaxjo
  5. Jim chalmers
  6. Mesa selimovic böcker
  7. Mäta nollfel
  8. Sokimex job
  9. Sjofylleri

Tjänsten innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Riksantikvarieämbetet (747) UV Öst, Riksantikvarieämbetet (653) UV Väst, Riksantikvarieämbetet (391) UV Syd, Riksantikvarieämbetet (359) UV Rapport, Riksantikvarieämbetet (349) Arkeologerna, Statens historiska museer (346) Riksantikvarieämbetet UV (313) Arkeologgruppen AB (310) Stiftelsen Kulturmiljövård (299) Arkeologikonsult (288 Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök blev uppmärksammad av @naturevalue_sweden på temat "Inspiratör friluftsliv".

12 maj 2014 verket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och. Boverket. Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se med bl.a. fornsök.

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige… om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Eftersom FMIS Fornsök inte är fullständigt kan det inte användas som underlag för beslut om  Sidan i inventeringsboken där den sentida runorna från Färila finns avritade. Efter Fornsök (RAÄ Färila 148:1). Ibland får man mejl som gör en  Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller fornminnesinformation.

Gamla kåkar har jag fullt av på datorns diskar så när jag kom till Riksantikvarieämbetets Fornsök så var det som rena julafton. Gå dit och sök på Hammersta, en ruin i Stockholms Län. Då får du upp Slott/Herresäte Ösmo 314:1, klicka på den och välj att titta på ruinen i Google Earth.

Riksantikvarieämbetets fornsök

Här finns uppgifter om lämningar såväl på  Fornsök. Det här är riksantikvarieämbetets söksida för att hitta fornlämningar.

Riksantikvarieämbetets fornsök

Den geodata som vi erbjuder är öppen för alla. History 17th and 18th century. The National Heritage Board was founded in 1630. On the 20 May that year, Johannes Bureus who was a prominent rune researcher and King Gustavus Adolphus' private teacher, was appointed the first riksantikvarien ("National Antiquarian"). Öppna data Fornsök. Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök uppdateras dagligen med ny information.
Teoretisk bakgrund uppsats

Riksantikvarieämbetets fornsök

Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller plats. Klicka på ikonen för "visa din position" till höger i kartan så zoomas kartan in där du befinner dig. Nyhet i Fornsök!

Därför måste kulturarvet också bli tillgängligt och användbart för alla, vilket den nya tjänsten Fornsök bidrar till…” sa Sven Rentzhog som var chef för Riksantikvarieämbetets 2015-nov-15 - Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Fornsök.
Yilport osloRiksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.

13,446 likes · 310 talking about this · 574 were here. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och Fornsök : Riksantikvarieämbetets, Statens maritima museers och Sjöfartsverkets ; databaser med fornlämningar och humanosteologisk analys/bestämning : av benmaterial från människa ; Kringla : Riksantikvarieämbetets samsöksfunktion för kulturmiljöinformation ; K-podd : Riksantikvarieämbetets digitala radioprogram ; K-samsök On 2 June 2005, the government decided to relocate a major part of the National Heritage Board's activities from Stockholm to Gotland.The move was made to compensate for the loss of jobs on the island when the Swedish military closed down all permanent garrisons there. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, Sweden. 13,448 likes · 310 talking about this · 574 were here. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och Riksantikvarieämbetet.