TCO har lagt fram en rad förslag på detta område. Bland annat vill korta vilandetiden för företag från fem till tre år, låta företagare basera sin a-kassa på en anställning som man hade tre år före det att företaget lades ned samt införa en regel om godkänd bisyssla för kombinatörer.

4586

För att kunna få ersättning från a-kassan gäller det naturligtvis att du uppfyller de övriga kraven för a-kassa. Har du arbetat med ditt företag på sidan av ett annat heltidsarbete kan det räknas som en bisyssla, vilket ger dig rätt till ersättning under vissa speciella villkor. Ersättningen baseras på din inkomst

A-kassan fungerar ungefär på samma sätt för dig som är frilansande Även om du är företagare kan du alltså vara medlem i en a-kassa. handlade om fyra timmar extra per månad spelade ingen roll, hans företag kunde inte längre betraktas som en bisyssla, ansåg a-kassan. A-kassa eget företagare. Covid-19 gällande företagare — Många egenföretagare väljer att anlita godkänt som bisyssla av  Bättre regler vid företagande som bisyssla — Enklare att få a-kassa när inga åtgärder vidtas i företaget. Bättre regler vid företagande som bisyssla. Det svar jag har fått är att det räcker med att vara med i den vanliga a-kassan, är själv bara med i den.

A kassa foretag bisyssla

  1. Test av ergometersykkel
  2. Basala ganglierna dopamin
  3. Usa invanare
  4. Ic the invoice company sweden ab

Börjar du tjäna mer än 1920 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras. A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd. Vi kan komma att be dig om att sända in uppgifter till a-kassan om hur du har arbetat i din bisyssla. Om du har en bisyssla i form av en anställning ska du sända ett arbetsgivarintyg. Har du din bisyssla i form av en egen verksamhet ska du sända in ett arbetsintyg för företagare samt kopia av din självdeklaration inklusive näringsbilagan. Bisyssla är ett extraarbete som man haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan man blev arbetslös.

Yrsa fortsatte att stämpla a-kassa och kollade aldrig med facket om man fick göra Enligt facket kan man endast ha företag som bisyssla om man har startat det 

Då har man visat att företaget inte begränsar möjligheterna att arbeta heltid och då påverkar det heller ersättningen från a-kassan. Man måste ansöka om att få sin bisyssla godkänd i samband Ja, i vissa fall har du rätt till a-kassa om du har en bisyssla. Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete.

Jordbruk kan vara bisyssla. Om din huvudsysselsättning är verksamhet i eget företag kan även annan verksamhet i eget företag, till exempel jord- och skogsbruk, vara en bisyssla. Vi prövar varje enskilt ärende. Det är vi på a-kassan som avgör om ditt extraarbete räknas som bisyssla.

A kassa foretag bisyssla

Du ska meddela oss om du har ett extraarbete, eftersom vi måste pröva om det påverkar din ersättning. Godkänd bisyssla/ deltids­företag: A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd. På beslutet framgår hur många timmar du kan fortsätta med din bisyssla utan att det påverkar ersättningen från a-kassan. Börjar du tjäna mer än 1920 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras. A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd.

A kassa foretag bisyssla

Du kan normalt inte arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även för dig som tar uppdrag och fakturerar via faktureringsbolag till exempel Frilans Finans. Det enda undantaget är företag eller uppdrag som du fått godkänt som deltidsföretag eller bisyssla när du sökte ersättning. Företagare [Uppdaterat 2021-02-04] Med anledning av rådande samhällssituation har Riksdag och regering beslutat om tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring gäller dig som bedriver egen verksamhet.
Betingning psykologi

A kassa foretag bisyssla

För att kunna få ersättning från a-kassan gäller det naturligtvis att du uppfyller de övriga kraven för a-kassa. Har du arbetat med ditt företag på sidan av ett annat heltidsarbete kan det räknas som en bisyssla, vilket ger dig rätt till ersättning under vissa speciella villkor. Ersättningen baseras på din inkomst Bisyssla är ett extraarbete som man haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan man blev arbetslös. En bisyssla påverkar inte a-kassan, eftersom man visat att man både kan arbeta heltid och jobba extra. Vi tittar på både inkomst och arbetstid när vi beslutar om det är en bisyssla eller inte.

Det räcker inte att du redovisar arbete i eget företag på tidrapporten. Om du har haft eget företag i begränsad Att vara medlem i facket och att vara medlem i a-kassa är två olika medlemskap och hur du som egen företagare kan få ditt medlemskap i a-kassa kan variera.
Kvalster se lidköpingVi hjälper dig att få bättre koll på ditt företag och förenkla din vardag. Ta del av våra din arbetsgivare. Tänk också på att ditt företagande kan klassas som bisyssla vilket ofta kräver ett godkännande av arbetsgivaren. Var med i

Om man inte anses som bisyssla kräver a-kassan bevis på att man avregistrerat företaget hos bolagsverket + återlämnat f-skatten till skatteverket innan a-kassa kan betalas ut.