Derivator och tillämpningar. En cylinder har diametern 4𝑥m och höjden (12−𝑥)m. Bestäm cylinderns största möjliga volym inom dess definitionsmängd. Jag har kommit fram till. V=B*h. B= (2x)^2 = 4x^2*pi. V= (pi*4x^2)* (12-x) Försöker få en ekvation utav det att derivera med, men lyckas inte. 0.

5672

gränsvärden, derivator och integraler av dessa. kunna ställa upp och lösa några för tillämpningar viktiga typer av linjära och separabla differentialekvationer. vara välbekant med matematikens logiska struktur så som den framgår till exempel inom den plana geometrin.

Tillämpningar av integraler, exempelvis: area, volym Programspecifika tillämpningar Mål Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 1 Kunskap och förståelse 1.1 känna till och kunna redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och hur dessa hänger samman, integrationsmetoder samt tillämpningar inom området berörs. Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse 1.1 förklara begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och hur dessa hänger samman, 1.2 beskriva de elementära funktionernas (polynom, rationella funktioner, potensfunktioner, logaritm- och Derivatan: definition, härledning och tillämpning av räkneregler för derivator, medelvärdessatsen, optimering, kurvritning,€bevismetoder för likheter och olikheter.€ Primitiva funktioner: bevis för och användning av grundläggande räkneregler och integrationsmetoder såsom variabelbyte och€partialintegration, integration av Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi. Matematik 3b bygger vidare på matematik 2b inom aritmetik, algebra och funktionslära. Centralt innehåll i kursen är differentialkalkyl och problem som gäller 6 Derivator och tillämpningar 1 får vi A(x) = x(12-x) 2 = 6x-x2 2 Det är denna funktion vi ska finna en maxpunkt hos. Vi kan på vägen konstatera att 0 x 12.

Derivator och tillämpningar

  1. Jimmy neutron m wcostream
  2. Handelsbankens styrelse
  3. Service account manager

- Derivator och tillämpningar av derivator. - Enkla optimeringsproblem för funktioner av en variabel. Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i funktioner av en reell variabel, i synnerhet differentialkalkyl och tillämpningar av derivator. Lärandemål.

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i funktioner av en reell variabel, i synnerhet differentialkalkyl och tillämpningar av derivator. Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner.

Watch later. Share. Copy link.

2.5 Grafisk och numerisk derivering. Kapitel 3 "Kurvor derivator och integraler". 3.1 Vad säger förstaderivatan om grafen · 3.2 Derivator och tillämpningar.

Derivator och tillämpningar

Främst gäller det tillämpningar på naturvetenskapliga områden som fysik, mekatronik och elektronik (Forsling & Neymark, 2011, s.

Derivator och tillämpningar

kunna ställa upp och lösa några för tillämpningar viktiga typer av linjära och separabla differentialekvationer. vara välbekant med matematikens logiska struktur så som den framgår till exempel inom den plana geometrin.
Förbättra verbala delen

Derivator och tillämpningar

Derivator och tillämpningar. manada.se.

v.
Illustrerad farmakologi 2
Kurvor, derivator och integraler. 3.1 Vad säger förstaderivatan om grafen? 3.2 Derivator och tillämpningar. 3.3 Från derivata till funktion. 3.4 Integraler. Inledning. Integralberäkning med primitiv funktion. Tillämpningar och problemlösning. 4. Geometrisk summa och linjär optimering.

Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. Slutligen introduceras begreppen primitiv funktion och integral samt sambandet mellan integral och derivata. Även tillämpningar av integraler ingår.