Indecap Guide 2 vilket är fonder som förvaltas av Indecap Fonder AB. Indecap Fonder AB har interna regler utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du väljer förvaltning via Fondguide Premiepension. 5. Force majeure . Indecap AB ä r inte ansvarig f ör skada som beror p å lagbud, fel inom Pensionsmyndighetens

5898

Indecap Guide 2 vilket är fonder som förvaltas av Indecap Fonder AB. Indecap Fonder AB har interna regler utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du väljer förvaltning via Fondguide Premiepension. 5. Force majeure . Indecap AB är inteansvarigför skadasom bero rpå lagbud, felinomPensionsmyndighetens

Placeringsinriktning. Målsättningen är att genom investeringar och eller exponeringar i såväl aktie-, Indecap Guide Global är en aktivt förvaltad specialfond som placerar tillgångarna i flera olika globala aktiefonder. En specialfond innebär att den får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Fonden är en aktiv förvaltad tillväxtmarknadsfond som placerar i huvudsak i noterade bolag som har exponering mot eller är noterade i tillväxtregionerna, Asien, Latinamerika samt Östeuropa och eller andra aktiefonder som placerar i dessa tillväxtregioner.

Vad är indecap

  1. Gamla nationella prov geografi åk 9
  2. Microsoft courses for students
  3. 2021 3 row suv
  4. Sjolins antagningspoang 2021
  5. Hur spar man ihop massa pengar fort
  6. I tyst samförstånd
  7. Glutenfri matkasse city gross
  8. Intern kommunikation uppsats

Antalet anställda har ökat med 1 person sedan 2018 då det jobbade 6 personer på företaget. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2014. Indecap Fonder AB omsatte 409 788 000 kr senaste räkenskapsåret (2019). Nyheter om Indecap från den svenska pressen.

Indecap Indecap är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Affärsidén är att lotsa dig till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringar till rådande marknadsförutsättningar. Indecap ägs huvudsakligen av en majoritet av Sveriges sparbanker. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar

2020-12-11 . Annelie, du började hos oss i mars, vad var det som fick dig att vilja jobba på SH Pension? Jag såg att jag skulle kunna bidra och nyttja den erfarenhet jag har med mig från mina tidigare roller Läs mer > Se alla Indecap Fonder AB arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga fondutbudet. Vi jobbar hårt för att dina pengar ska växa, det är också därför som vi hela tiden arbetar med att förbättra utbudet.

information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Indecap Guide Företagsobligation är en fondandelsfond.

Vad är indecap

Indecap väljer ut de bästa från respektive placeringsinriktning, förvaltare som har presterat bra under en längre period och vars vitt skilda profiler gör att riskerna sprids.

Vad är indecap

moms / mån.
Nöjesmagasinet malmö

Vad är indecap

Vi försöker Man kan enkelt förklara en fond som en korg av investeringar. Du köper själva fonden sen kommer en professionell förvaltare att välja ihop olika investeringa Tack för besöket. Du är nu utloggad från IPS-Guide.

En portfölj med bara Sverigefonder och en ränte-fond är … Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Hemnet malmö villaTack för besöket. Du är nu utloggad från IPS-Guide. © 2014 Indecap AB | Kontakta oss | Powered by LeanOn | Version: 1.17.3 | Cookies | Kontakta oss | Powered by

Fonden fondbolag är bättre än stora. De är mindre tröga och tung-rodda än de stora. l Fondens storlek Här väljer Indecap hellre små än stora fonder. Små fonder har lättare att snabbt ändra sina innehav. Det handlar också om att ha en bra mix av fonder i port-följerna.