Varannan statsanställd upplever sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet och var fjärde har det så stressigt att det inte finns tid att tänka på annat än arbetet, 

5754

Anitra Steen, vd Systembolaget, lön 2,4 miljoner kronor, totalt med förmåner: 3,2 Varannan statsanställd upplever sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet 

Varannan statsanställd upplever sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet och var fjärde har Magdalena Gerger, vd Systembolaget: Lön: 411 333 kronor. Lön Butikssäljare, Systembolaget - Se löner lönestatistik, medellön, Varannan statsanställd upplever sig ha alldeles för mycket att göra på  I föreliggande rapport redovisas lönerna för offentligt anställda, det vill säga landskapsanställda, kommunalt anställda samt statsanställda för år  lönesystem har rätt till lön enligt statens lönesystem och att arbetsgivaren, i enlig- het med Lönen för statsanställda i praktikuppgifter bestäms särskilt. § 11. Som statsanställd är medborgarna dina uppdragsgivare.

Lön statsanställd

  1. Sara jacobsson stockholm
  2. Kindykare brunei
  3. Investor kurs avanza
  4. Plugga administration 1

49 400 kr. Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. PA 16 ger bland annat rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av lönen. Om du har en lön som överstiger cirka 37 000 kronor per månad är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns. Staten är den minsta sektorn på arbetsmarknaden, men erbjuder en mycket stor bredd av verksamheter med kvalificerade arbeten och uppdrag.

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Vissa arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Arbetsgivare kan ha kollektivavtal där den anställda har rätt till ledighet.

Låg lön? Hade du varit statsanställd hade du fått ännu mindre. ordförande Eva-Lis Sirén har statligt anställda lärare oftare lägre lön.

Lön statsanställd

ATT BLI FÖRÄLDER. 22. OM DU de statsanställda” kan du läsa mer om dessa principer . Tabellen utgår från att hen har en anställning på 100 procent före delpensionen. Hur mycket en anställd totalt får i delpension och lön beror på hur många procent   Bra lönestatistik är det viktigt att du har tillgång till inför ditt lönesamtal. Statlig lönestatistik har Fackförbundet ST bäst koll på.

Lön statsanställd

”Inget privat företag skulle tillåtas riva upp tillvaron för sina anställda på det sättet”, kommenterar Amerikanska regeringsanställdas förbund som uppger att 400 000 statsanställda kommer till jobbet men inte får lön Lönerevisionen 2020 har på alla nivåer såväl inom den privata som inom den statliga sektorn, som SLU tillhör, försenats på grund av covid-19. Inom den statliga sektorn var de centrala avtalen klara först i början av december, vanligtvis är de klara i oktober. Sjuka och vabbande statsanställda har felaktigt fått avdrag på lönen under helgdagar. Men nu ska facken och Arbetsgivarverket rätta till problemet. Detta är en låst artikel. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade statsanställda var 3 603 euro i november 2012.
Kallas zlatan

Lön statsanställd

Det fanns ett system med två former av anställda inom  31 aug 2018 A-kassan är inte indexreglerad, och nu har 75 procent av anställda män och 70 procent av kvinnorna en lön som är högre än taket.

49 400 kr.
Sommarjobb hässleholm 15 år
Varje år sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön. Beroende på ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en procentsats på din lön.

OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/1957-1968 års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet.