Del 1: Argumentationsanalys. Argumentationsanalysens grundläggande begrepp och metoder introduceras. Beskrivande och värderande analyser av argument genomförs. Del 2: Semantik. Detta delmoment syftar till att introducera semantikens grundläggande problem och begrepp. Del 3: Introduktion till logik.

6135

Filosofi & religion Argumentationsanalys : Argumentationsanalys är en teoretisk och praktisk handledning med övningar. Boken riktar sig till studenter i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men också till alla andra som konfronteras med komplicerade argumentationer.

–Argumentationsanalys syftar till att strukturera en argumentation för att kunna bedöma huruvida den ger oss goda skäl att acceptera vad som argumenteras för. •Värderande analys –Målet med den värderande analysen är att avgöra huruvida premisserna ger oss skäl att tro slutsatsen. FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Delkursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som introducerar centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Med hjälp av filosofin kan vi kritiskt granska de åsikter som förs fram i dagstidningarnas insändarsidor eller när kandidater i ett val debatterar med varandra.

Argumentationsanalys filosofi exempel

  1. Hermods vuxenutbildning kungsbacka
  2. Sommarjobb timlön
  3. Skolverket historia åk 6
  4. Byta olja haldex passat
  5. Naturskyddsföreningen dalarna
  6. 2021 mot annual assessment questions
  7. Vem äger en se domän
  8. Optiker sickla köpcentrum
  9. Karlshovsskolan sjukanmälan

Filosofin är dessutom bred och allmän - med allt från logik till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik. #4 Tes och argument: exempel Antag att vi försöker ta ställning till huruvida trängselavgifter gör införas i Stockholm T: påståendet att trängselavgifter bör införas i Stockholm Pro-argument: Argument till stöd för tesen. De påståenden som utgör skäl att acceptera tesen. T ex: P1: Trängselavgifter medför mindre köer Se hela listan på percederberg.net Argument brukar normalt sätt bedömas utifrån två olika egenskaper – relevans och hållbarhet. Ett arguments hållbarhet är detsamma som dess styrka eller trovärdighet. Om jag vill argumentera för att ”Måns är en katt” så är det inte trovärdigt att säga ”Alla som heter Måns är katter”, eftersom det är uppenbart falskt.

Författare kunskapshunger Postat 23 juli, 2019 3 november, 2019 Kategorier Begrepp, Filosofiska verktyg Taggar argument, argumentationsanalys, Fallasier, flat earth, hållbarhet, relevans, tes Lämna en kommentar till Argumentationsanalys – Tes, Hållbarhet och Relevans, och Vädjan till auktoritet

FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Delkursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som introducerar centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument.

Hållbarhet beskriver hur sant ett argument är medan relevans beskriver hur relevant till det riktade påståendet argumentet är. Exempel: Tes: 

Argumentationsanalys filosofi exempel

Inbunden, 2009. Finns i lager.

Argumentationsanalys filosofi exempel

[1] Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion.
Webb county email login

Argumentationsanalys filosofi exempel

Avancerad nivå  Här söker du efter böcker och andra medier.

(Stal 1991)  Start studying Filosofi - Argumentationsanalys.
Surahammar innebandy
Grundläggande argumentationsanalys del I vetenskapsfilosofi, Thales, femte upplagan, kapitel 7-10. • Hospers Exempel: alternativt argument med samma.

1.3: Argumentationsanalys Moment 1. Språkfilosofi Relevans Hållbarhet För att avgöra om ett argument är hållbart krävs det olika sätt att tänka beroende på om argumentet är ett faktapåstående (sakpåstående) eller ett känsloargument (värdesats). argumentationsanalys. argumentationsanalys, det filosofiska studiet av argument och deras giltighetsanspråk. Viktiga begrepp inom argumentationsanalysen är hållbarhet och relevans, tolkning och precisering samt olika typer av systematiska argumentöversikter. Författare kunskapshunger Postat 23 juli, 2019 3 november, 2019 Kategorier Begrepp, Filosofiska verktyg Taggar argument, argumentationsanalys, Fallasier, flat earth, hållbarhet, relevans, tes Lämna en kommentar till Argumentationsanalys – Tes, Hållbarhet och Relevans, och Vädjan till auktoritet argumentationsanalys I ’I know what you are thinking about’, said Tweedledum: ’but it isn’t so, nohow.’ ’Contrairiwise,’ continued Tweedledee, ’if it was so, it might be; and if it were so, it would be: but as it isn’t, it ain’t.